Jak grać na giełdzie? 10 zasad skutecznego inwestowania – Strefa Nieruchomości

Autor: Pascal Bodnar, Radosław Michał Suchy

Inwestowanie w akcje spółek jest uznawane powszechnie za bardzo trudne. Bezapelacyjnie potrzebne jest doświadczenie w tym zakresie, umiejętność logicznego myślenia oraz chłodnego podejścia. Jednak stosowanie już kilku podstawowych, praktycznych zasad wniesie wiele do skutecznego, zyskownego inwestowania na rynku akcyjnym, są to m.in.:

1. Konkretny plan działania przed zainwestowaniem

Jest to najważniejsza zasada w inwestowaniu na giełdzie. Na cenach akcji spółek dochodzi codziennie do mocnych wahań. Nawet na naszych największych spółkach z indeksu WIG20 ceny w ciągu jednej sesji mogą się zmienić nawet o 10%. Ten stan rzeczy skutkuje tym, że inwestorzy są narażeni codziennie na skrajne emocje. Potocznie mówimy, że giełda targa naszymi emocjami – a jak wiadomo, emocje to najgorszy nasz doradca w kwestiach decyzyjnych. W takim stanie zazwyczaj nie myślimy racjonalnie. Stąd konieczność posiadania sztywnego planu przed zainwestowaniem w akcje danej spółki. Plan ten powinien zakładać poziom wyjścia z pozycji w przypadku negatywnego rozwoju sytuacji oraz zawierać czynniki, po których wystąpieniu będziemy chcieli zainkasować zysk.

2. Naukę zacznijmy od prawdziwych, ale mniejszych pieniędzy

Jeżeli zdecydujesz się na rozpoczęcie pomnażania pieniędzy w formie inwestowania w akcje spółek, to zalecamy od razu – obok czytania teorii oraz inwestowania w formie wirtualnej – inwestować mniejsze kwoty na prawdziwej giełdzie. Już 1000 zł wystarczy w większości Domów Maklerskich, abyśmy nie tracili na prowizji. Ewentualna strata tych pieniędzy aż tak bardzo nas nie zaboli, a dzięki temu od razu będziemy mogli pracować nad utrzymywaniem emocji w ryzach. Bez zaznajomienia się z tematyką giełdy piszemy się z automatu na straty – jak w każdej dziedzinie, w której nie posiadamy wystarczającej wiedzy.

3. Dywersyfikuj portfel

Jesteśmy wielkimi przeciwnikami inwestowania większości pieniędzy w jedno aktywo. Nawet najlepsza spółka może zaliczyć niespodziewane zdarzenie, które wywróci cały biznes do góry nogami. Sami insajderzy (ang. Insider) nie są w stanie wszystkiego przewidzieć. Najlepszym przykładem jest aktualna pandemia COVID-19. Ponadto było w przeszłości wiele przypadków tzw. kreatywnej księgowości. Miejcie to mocno na uwadze. Im więcej spółek w portfelu, tym mniejsza szansa, że takie zdarzenie nam zrobi spustoszenie w portfelu! Za optymalną liczbę uznaje się 6-10 spółek.

4. Straty i zyski żyją w symbiozie

Problemem w myśleniu wielu inwestorów, nawet tych doświadczonych, jest przekonanie, że dobra strategia inwestycyjna to taka, w której każda inwestycja
w akcje przynosi zyski. Nic bardziej mylnego. Na giełdzie nie uzyskamy stanu, że z każdej pozycji będziemy wychodzić z zyskiem. Najważniejsze, żeby nasz ostateczny bilans transakcji był dodatni, najlepiej pobijając przy tym dany benchmark. Sprawdzenie skuteczności danej strategii jednak wymaga dużo czasu – średnio 6 lat, gdyż hossa trwa średnio 4 lata, a bessa 2.

5. Nie ma uniwersalnej strategii inwestowania

Każde narzędzie powinniśmy dostosować pod nas samych: do naszej sytuacji finansowej, do możliwości czasowych, do naszej psychiki oraz konsekwencji
w działaniu. Nie wpadajcie w sidła odwiecznego sporu, czy analiza techniczna, czy finansowa jest bardziej skuteczna. To wszystko będzie zależało jedynie od nas samych! Jeżeli nie macie pewności, która metoda wam bardziej podpasuje, to wybierzcie obie. Stosujcie analizę techniczną i finansową kumulatywnie. Są również naukowe dowody na skuteczność analizy technicznej, które przedstawiliśmy na gpwatak.pl.

6. Analiza raportów i informacji z ESPI/EBI

Każda spółka notowana na giełdzie zobligowana jest do publikacji raportów ESPI/EBI. Jest to jedno z pierwszych źródeł informacji, jakie inwestorzy mogą uzyskać bezpośrednio od spółki. Fakt ten dobrze wykorzystują same spółki akcyjne, bowiem większość prezesów spółek akcyjnych to znawcy PR. Istotne w tej sytuacji jest samodzielne, chłodne analizowanie publikowanych raportów ESPI, tak aby nie dać się omamić podkoloryzowanym informacjom.

7. Znaj swoje prawa

Prawa akcjonariuszy mniejszościowych uregulowane są m.in. w kodeksie spółek handlowych. Posiadając już jedną akcję spółki, inwestor ma konkretne prawa. Im większy udział w spółce inwestor posiada, tym większy wpływ na spółkę będzie mógł wywierać. Każdy akcjonariusz ma przykładowo prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia oraz prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Następne progi przydzielające inwestorowi dodatkowe prawa są przy posiadaniu 5%, 10% i 20% udziałów w spółce. Znaj swoje prawa jako inwestor.

8. Płynność spółki

W poszukiwaniu właściwej inwestycji na rynku kapitałowym należy zwrócić uwagę na średni dzienny obrót interesującej nas spółki. Jest to ważne z dwóch powodów: spółki z małym obrotem są podatne na manipulacje kursem oraz, co ważniejsze, realizując pozycję, możemy nie znaleźć tylu chętnych na kupno naszych akcji, które zamierzamy sprzedać.
Możemy rozwiązać powyższy problem, inwestując w spółki z dziennym obrotem powyżej 100.000 zł. Inwestując oraz analizując spółki na łamach GPW ATAK, zwracamy szczególną uwagę, aby przedstawione spółki odpowiadały temu kryterium. Drugim sposobem jest zwrócenie uwagi na to, aby nasza inwestycja w danej spółce nie była wyższa niż jej 10% średnich dziennych obrotów.

9. Decyzje insajderów

Insajder jest osobą mającą dostęp do poufnych informacji, a informacje te mogą mieć znaczący wpływ na kurs akcji przed podaniem ich do publicznej wiadomości. Najważniejsze jest to, czy i jakie znaczenie może mieć informacja poufna. Inne znaczenie będzie miała informacja poufna w przypadku spółki
o stabilnej działalności, a inne w przypadku spółki z problemami finansowymi. I tak też działanie insajderów można będzie ocenić obojętnie lub jako istotną wskazówkę. Decyzje insajderów o sprzedaży akcji będą co do zasady podażogenną informacją, natomiast informację o zakupie akcji interpretować można różnie, w zależności od ilości zakupionych akcji. Zwróćcie uwagę, jaki m.in. wpływ miała sprzedaż lub zakup akcji na kursie akcji w przeszłości.

10. Kiedy inwestować w spółki dywidendowe?

Spółki dywidendowe, to spółki dzielące się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem w formie dywidendy. Najlepszym okresem inwestycyjnym w te spółki jest początek roku, jeszcze przed wypuszczeniem rekomendacji zarządu w sprawie wypłaty dywidendy. Wiosną dochodzi na walnych zgromadzeniach do głosowania nad wysokością dywidendy, niedługo potem na kursach akcji z reguły ma miejsce lekka korekta.

Nie ma Świętego Graala inwestycji na rynku akcyjnym, dlatego osobiście wystrzegamy się osób, które tak twierdzą. W powyższych dziesięciu punktach staraliśmy się przedstawić uniwersalne i podstawowe reguły, jakimi jako inwestorzy indywidualni, kierujemy się od lat i które stosujemy wraz z liczną społecznością GPW ATAK.

Pascal Bodnar i Radosław Michał Suchy są założycielami serwisu gpwatak.pl, serwisu zajmującego się głównie analizą techniczną i finansową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz prawem rynków kapitałowych (między innymi ochroną akcjonariuszy mniejszościowych). Serwis ten także zrzesza jedną z największych grup inwestorów w Polsce. Od wielu lat reprezentują interesy inwestorów oraz przekazują praktyczne wskazówki do skutecznego inwestowania. Są czynnymi inwestorami, którzy zawodowo prowadzą kancelarię adwokacką oraz biuro tłumaczeń przysięgłych.