Jak inwestować w nieruchomości, żeby zarobić? Wywiad z Tomaszem Wiśniewskim

Najnowszy raport Pracowni Finansowej przygotowany został pod hasłem transformacji inwestycyjnej. Co ona oznacza dla rynku nieruchomości i jakie wyzwania stawia przed inwestorami? Odpowiada Tomasz Wiśniewski, prezes Pracowni Finansowej, jednej z największych firm inwestowania crowdfundingowego w Polsce.

 

Pracownia Finansowa jest głównie kojarzona z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Co spowodowało, że w ofercie znalazły się również inwestycje w nieruchomości?

 

Pierwszy powód to taki, że nieruchomości są, podobnie jak OZE, doskonałym nośnikiem wartości, wpisującym się w definicję realnej wartości. Spółka, do której dołączają inwestorzy, posiada materialne aktywa, które są jednocześnie zabezpieczeniem projektu inwestycyjnego. W obu przypadkach przedmiotem inwestycji jest budowa z zamiarem wygenerowania zysku. Nieruchomości charakteryzują się też od lat bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa. Projekty te mają też inny charakter niż OZE – nie przewidują wieloletniej corocznej wypłaty dywidend, lecz budowę i sprzedaż domów, po czym następuje zwrot kapitału i wypłata zysku. Dlatego, dla dywersyfikacji i zwiększenia możliwości wyboru, daliśmy możliwość dołączania do tego typu projektów inwestorom w systemie crowdfundingowym.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie inwestorzy na rynku nieruchomości?

 

Inwestorzy często narzekają na problemy, z którymi borykają się przy tradycyjnym modelu inwestowania w nieruchomości – na wynajem. Należą do nich kłopoty z najemcami, brak możliwości skutecznego zweryfikowania ich wiarygodności, konieczność dokonywania napraw i ponoszone w związku z tym koszty. Właściciel nieruchomości musi też nadążać za zmieniającymi się przepisami księgowymi (w ostatnim roku nawet kilkukrotnie) oraz budowlanymi – np. wprowadzenie certyfikatów energetycznych. Wynajem generuje też relatywnie niskie stopy zwrotu, a wynajęcie agencji do obsługi nieruchomości jeszcze je pomniejsza. Samodzielna obsługa najmu jest czasochłonna i wiąże się z pokonywaniem powyższych trudności i ogranicza możliwości rozbudowy portfela zabierając czas właścicielowi.

 

Podobnie jest w przypadku budowy własnych nieruchomości w celu ich sprzedaży z zyskiem. Samodzielne prowadzenie projektów tego typu to bardziej biznes niż inwestycja pasywna. Wiąże się z ogromnymi nakładami czasowymi ze strony inwestora, a początkujący najczęściej popełniają masę błędów, które zmniejszają stopę zwrotu. To nienajlepsza opcja dla osób, które chcą pomnażać nadwyżki wygenerowane we własnym biznesie, który nadal ma potencjał rozwoju, bo zabierałaby czas i odciągała uwagę inwestora od tego w czym już osiąga sukcesy.

 

 

To w jakie konkretnie nieruchomości inwestować, żeby zarobić?

 

Naszym złotym środkiem jest inwestowanie w projekty deweloperskie, które wypełniają pewną lukę na rynku, nieobsługiwaną przez masowych deweloperów, dlatego niezależnie od mechanizmów rynkowych jest na nie stały popyt. Konsekwentnie w grupie INWE realizowane są inwestycje w domy jednorodzinne o podwyższonym standardzie, z własnym ogródkiem, w obrębie aglomeracji miejskich. Przeznaczone są one dla zamożniejszych nabywców, którzy chcą wygodnie żyć i mieć dostęp do wszystkich atrakcji i infrastruktury transportowej. To grupa docelowa, która nabywane nieruchomości finansuje najczęściej gotówkowo. Udział w tego typu projektach może przynieść inwestorom zysk na poziomie ponad 20%.

Dlaczego inwestor miałby wybrać crowdfunding nieruchomości?

 

Główne zalety inwestowania w nieruchomości w systemie crowdfundingowym z Pracownią Finansową, to możliwość uzyskiwania dodatkowego dochodu w sposób pasywny, ale też brak ryzyka związanego z finansowaniem bankowym, co podnosi bezpieczeństwo inwestycji. W crowdfundingu, wnosząc określony kapitał zostaje się wspólnikiem, czyli pośrednio współwłaścicielem gruntu, istniejących na nim obiektów oraz innych wartości materialnych i niematerialnych spółki. Inwestor otrzymuje raporty i ma podgląd do postępów w inwestycji w aplikacji mobilnej. Inwestycja jest dla niego w pełni pasywna, bo realizacją projektu zajmuje się doświadczony partner branżowy, wybrany przez INWE. Wspólnota interesów z organizatorami inwestycji sprawia, że inwestor może być spokojny, że będzie ona zrealizowana w jak najbardziej efektywny sposób. Po sprzedaży lokali inwestor wychodzi ze spółki, odzyskując zainwestowane środki oraz udział w zysku wygenerowanym przez projekt.  Niski próg wejścia pozwala na dostęp do projektów drobniejszym inwestorom i większą dywersyfikację portfela, co również wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Crowdfunding daje także możliwość inwestowania w projekty deweloperskie osobom, które nie posiadają wiedzy eksperckiej, ani doświadczenia w tej dziedzinie.

 

Zapraszamy do zapoznania się Raportem ‘Transformacja Inwestycyjna 2023’