Jak inwestować w Polsce? – premiera kolejnej edycji raportu JLL „Made in Poland” przygotowanego we współpracy z partnerami – Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Hays oraz ALTO

Warszawa, 28 czerwca 2022 r. – JLL Polska, lider doradztwa na rynku nieruchomości
w Polsce, wraz z partnerami: Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Hays oraz ALTO przedstawiają raport: „Made in Poland” – kompendium wiedzy dla inwestorów z zagranicy
o wsparciu instytucjonalnym w Polsce, kwestiach prawnych i podatkowych z analizą rynku nieruchomości, sektora produkcyjnego oraz rynku pracy. Celem raportu jest dostarczenie inwestorom i producentom niezbędnych oraz najświeższych informacji, a także wskazówek dotyczących inwestycji przemysłowych w Polsce.

Nieruchomości częścią strategii biznesowych

Raport JLL „Made in Poland” to przewodnik po sposobach pozyskania nieruchomości, a także praktykach rynkowych przygotowany przez ekspertów JLL Polska. Rynek nieruchomości przemysłowych w Europie stale osiąga nowe szczyty. W trudnych latach 2020 i 2021 udowodnił swoją odporność i kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki.

„W latach 2020-2021 rynek musiał zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami w związku z pandemią COVID-19, która znacząco wpłynęła na łańcuchy dostaw. Pandemia obnażyła słabe ogniwa globalnych łańcuchów dostaw, a także potrzebę ich modernizacji i dostosowań. Wojna w Ukrainie przyczyniła się dodatkowo do zwiększenia poziomu niepewności w regionie. W dłuższej perspektywie główni światowi producenci będą prawdopodobnie rozważać ekspansję w Europie w celu zmniejszenia ryzyka związanego z utrudnieniami w łańcuchach dostaw. Ponadto, w niektórych przypadkach producenci zaczęli stosować strategię just-in-case, zastępując powszechnie przyjęte podejście just-in-time” – mówi Maciej Kotowski, Senior Analyst, JLL Polska.

„Obecnie ruchy te kształtują przyszłość rynku przemysłowego. JLL Polska realizuje rolę strategicznego doradcy na rynku nieruchomości i dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz wypracowanym narzędziom i analizom przeprowadza inwestorów przez ten proces” – dodaje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency, JLL Polska.

Zagraniczny kapitał napędza gospodarkę

Jak wynika z najnowszej edycji raportu JLL „Made in Poland” rok 2021 był rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje w Polsce. Przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zagraniczne firmy zainwestowały w naszym kraju ponad 3,5 mld euro.

„To 800 mln euro więcej niż przed rokiem i o 700 mln więcej niż w rekordowym do tej pory roku 2019. Za tymi liczbami kryją się nie tylko pieniądze, ale też nowe miejsca pracy – będzie ich blisko 18 tys.” – zaznacza Monika Grzelak, Deputy Director Centre for Strategic Investments, PAIH.

Inwestorzy wybierają Polskę

Producenci z całego świata dostrzegają liczne atuty, decydując się na inwestycje w Polsce. Nasz kraj ma korzystną lokalizację na kontynencie europejskim i nowoczesną infrastrukturę transportową, łączącą główne miasta regionu. Zwiększamy swoją przewagę konkurencyjną również dzięki atrakcyjnym kosztom prowadzenia działalności gospodarczej oraz publicznym zachętom inwestycyjnym.

„W ciągu ostatnich kilku lat przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
w naszym kraju uległy znacznym zmianom, przy czym głównym trendem stała się digitalizacja kontaktów z administracją publiczną” – zauważa Tobiasz Dolny, Partner & Tax advisor, ALTO.

Ważnym czynnikiem jest zatem potencjał rozwojowy – inwestorzy chcą wiedzieć, czy w danym miejscu możliwe będzie rozszerzenie działalności o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset miejsc pracy. Dostępność dobrze wykwalifikowanej i wykształconej kadry pracowników umysłowych i fizycznych jest jednym z kluczowych powodów, dla których zagraniczni inwestorzy lokują swoje projekty produkcyjne w Polsce.

Atrakcyjność oferty kluczowa w procesie budowania zespołów

„Sektor produkcyjny pozostaje chłonnym rynkiem dla inwestorów. Otwierając zakład produkcyjny w regionie, w którym działają inne podmioty o podobnym profilu produkcji,
a także oferując kandydatom rynkowe wynagrodzenie, skompletowanie odpowiedniego zespołu jest możliwe. Przy czym już na początku działalności firmy, kluczowe jest stworzenie takiego pakietu benefitów pozapłacowych, który dodatkowo wzmocni atrakcyjność oferty na rynku” – podkreśla Łukasz Grzeszczyk, Executive Director, Client Relations, Hays Poland.

W decyzjach zawodowych kandydatów kluczowy niezmiennie pozostaje poziom wynagrodzenia oraz oferta świadczeń pozapłacowych. Pracownicy umysłowi swoje decyzje zawodowe niejednokrotnie uzależniają również od rodzaju produktu, natomiast pracownicy fizyczni
od obowiązującego systemu zmianowego.

Organizacje, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku, muszą postawić na elastyczność zatrudnienia i kandydatów z potencjałem do podnoszenia kwalifikacji. W obliczu niskiej stopy bezrobocia i rosnącej konkurencji o pracownika, nieustannie muszą również pracować nad atrakcyjnością swojej oferty. Jak wynika z danych Hays Poland, 59 proc. pracodawców zsektora produkcyjnego przeprowadziło w tym roku podwyżki inflacyjne, najczęściej rzędu 6-10 proc. Wśród organizacji, które do tej pory nie zdecydowały się na taki krok, zwiększenie wynagrodzeń pracownikom w 2022 roku planuje 36 proc.

Kluczową kwestią dla inwestorów, analizujących potencjał poszczególnych lokalizacji w Polsce, jest dostępność istniejącej puli talentów oraz to, czy w okolicy znajdują się zakłady, które mają podobny profil produkcyjny.

Aktywa dostosowane do potrzeb inwestorów

Polska, jako szósty co do wielkości rynek nieruchomości przemysłowych w Europie,

znajduje się w samym środku tych zmian. Dojrzałość polskiego rynku znajduje odzwierciedlenie w różnorodności typów aktywów i szerokim wyborze dostępnych lokalizacji. Standard nowoczesnych istniejących magazynów umożliwia ich wielofunkcyjne wykorzystanie, przy czym powierzchnie dystrybucyjne można łatwo przekształcić na potrzeby lekkiej produkcji.

„Jedną z pierwszych decyzji, jaką należy podjąć w odniesieniu do nieruchomości, jest wybór pomiędzy wynajmem, zakupem istniejącej hali a zakupem działki i realizacją własnej inwestycji. Decyzja ta zależy od strategii biznesowej, perspektywy czasowej inwestycji, potencjalnych planów ekspansji oraz stopnia elastyczności inwestora. Lokalizacja jest ważnym czynnikiem w tym procesie, ponieważ dostępność nieruchomości i pracowników, wsparcie rządowe i implikacje podatkowe mogą się różnić pod względem geograficznym” – podkreśla Tomasz Mika, Head of Industrial Agency, JLL Polska.