Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na Polską gospodarkę? – Strefa Nieruchomości

Przegląd: Aneta Nagler

ROŚNIE WSKAŹNIK PMI POLSKIEGO PRZEMYSŁU!

Nasza gospodarka podnosi się z historycznego dna, które zanurkowało w kwietniu do drastycznego poziomu 31,9 pkt. W maju prognozy odnośnie przyszłej produkcji uległy poprawie, osiągając 40,6 pkt. W czerwcu nastąpił kolejny wzrost do poziomu 47,2 pkt., jak podała firma IHS Markit. To największa po kwietniowej zwyżka w historii tego wskaźnika, sięgającej 1998 r. Do poziomu optymizmu wciąż nam bardzo daleko na tle badań historycznych. Mniej więcej tyle samo badanych firm spodziewało się wzrostu produkcji za 12 miesięcy, co jej spadku. Nowe zamówienia zaczęły jednak pojawiać się w czerwcu. To oznacza, że polski przemysł odbija od dna. 

[betteroffer]

To tylko fragment artykułu.
Aby wykupić dostęp do całości, kliknij w przycisk Kup teraz.

[/betteroffer]

[betterpay amount=”1.00″ button=”http://www.strefanieruchomosci.info/wp-content/uploads/2019/01/kup-teraz.png” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=””]

INFLACJA SIĘ ROZPĘDZA

Po okresie spadków, infacja znów wróciła na tory wzrostu – wynika ze wstępnych danych GUS. Według przewidywań analityków, czerwiec miał okazać się czasem stabilizacji, a prognozy dotyczące infacji wynosiły 2,8 proc. w ujęciu rok do roku. W wyniku zamknięcia gospodarki, mniejszej konsumpcji oraz spadku cen paliw w kwietniu, wzrost cen wyhamował do poziomu 3,4 proc. W maju szybka tendencja spadkowa infacji utrzymywała się na stałym poziomie. Ceny spadły do poziomu 2,9 proc., czyli były zbieżne z odczytami z ubiegłorocznych wakacji. Czerwcowe dane jednak zaskoczyły. Ekonomiści przeciętnie oceniali, że indeks cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara infacji w Polsce, wzrośnie o 2,9 proc. Jednak według wstępnego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu wzrost cen wyniósł aż 3,3 proc., w ujęciu rok do roku, co wg analityków jest efektem podnoszenia cen.

„TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0” – CO PRZYSŁUGUJE FIRMOM?

Tarcza 4.0 uzupełnia poprzednie ustawy i wprowadza nowe rozwiązania, które mają pomóc w utrzymaniu biznesu i miejsc pracy. Do najważniejszych dla przedsiębiorców rozwiązań należy utworzenie funduszu dopłat do odsetek od kredytów obrotowych.

Fundusz będzie dysponował 567 mln zł, a z jego puli Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł dopłacać do odsetek kredytów przez maksymalnie 12 miesięcy w tym i przyszłym roku. Jeśli frma z sektora MŚP otrzyma 1 mln zł kredytu na rok z oprocentowaniem 4 proc., zapłaci 20 tys. odsetek, a drugie 20 tys. dopłaci BGK. Gdy duże przedsiębiorstwo otrzyma 100 mln zł kredytu z takim samym oprocentowaniem, zapłaci 3 mln zł odsetek, a 1 mln zł dorzuci bank.

Takie preferencyjne kredyty o obniżonym oprocentowaniu będą udzielane do końca 2020 r. Udzielą je banki komercyjne i spółdzielcze współpracujące z BGK. O kredyt będą mogli zawnioskować przedsiębiorcy, którzy utracili zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub są zagrożeni utratą płynności fnansowej w związku z pandemią koronawirusa. Do wniosku o kredyt trzeba będzie dołączyć dokument potwierdzający pogorszenie sytuacji w frmie i oświadczenie o dobrej kondycji frmy 31 grudnia 2019 r.

RYNEK MAGAZYNÓW ODPORNY NA PANDEMIĘ

W Polsce powstało 19 mln mkw. powierzchni logistyczno- -przemysłowych. Niemal 40 proc. zasobów to budynki, które liczą mniej niż trzy lata, co tylko świadczy o tempie rozwoju tego sektora. Branża magazynowa relatywnie dobrze radzi sobie ze skutkami pandemii, co nie oznacza, że jest całkowicie odporna na kryzys. Podczas pandemii sektor ten zanotował najmniejsze wahania w prowadzeniu działalności operacyjnej klientów. Kluczowym trendem była dywersyfkacja kanałów sprzedaży, tj. przejście z tradycyjnego modelu na zwiększenie zainteresowania handlem w Internecie. Firmy, które do tej pory nie miały kanału sprzedaży online, szybko zaczęły w tym zakresie tworzyć strategie rozwoju. Sytuacja ta wpłynie z korzyścią na większe zapotrzebowanie na kluczowe dla obsługi e-commerce powierzchnie typu last mile oraz duże regionalne centra dystrybucyjne.

DOPŁATY DO CZYNSZÓW I ULGI PODATKOWE

1. Dopłaty do czynszów Ulgi podatkowe na zakup lub budowę nieruchomości, a także dopłaty do czynszów dla najemców przewiduje „Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw”. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju pakiet zmian składa się z dwóch części: społecznej i komercyjnej. Część społeczna obejmie m.in. dopłaty do czynszów dla osób, którym z powodu pandemii obniżyły się dochody. Część komercyjna zawierać będzie m.in. ulgę w podatku PIT na zakup pierwszego mieszkania oraz rozwiązanie o nazwie „lokal za grunt”. Dopłaty będą wypłacane wstecz do 3 miesięcy, od momentu wejścia przepisów w życie. Każdy, kto spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego (na podstawie określonej wysokości dochodów i prawa do lokalu mieszkalnego), będzie mógł starać się o dopłatę:

 • maksymalna wysokość dopłaty za to 1500 zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu)
 • dopłata przyznawana będzie na 6 miesięcy
 • środki będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 • w 2020r. na dopłaty przeznaczono kwotę ok. 420 mln zł.

2. Ulga w PIT na zakup mieszkania i budowę domu Ważnym elementem projektu ustawy będzie wprowadzenie ulgi w podatku PIT dla osób nabywających mieszkania na rynku pierwotnym lub rozpoczynających budowę pierwszego domu. Przewiduje się wprowadzenie nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fzycznych, czyli tzw. ulgi na zasiedlenie. Od podatku będzie można odliczyć kwotę, której wysokość uzależniona jest od struktury demografcznej rodziny tworzonej przez podatnika. Maksymalna wysokość odliczenia uzależniona będzie od wysokości kosztów w budownictwie mieszkaniowym. Ulga będzie przeznaczona dla osób do 35. roku życia. Według stawek na koniec 2019 r. nowa ulga pozwoliłaby odliczyć od dochodu:

 • podatnik singiel – 4 597 zł
 • podatnik z jednym dzieckiem – 5 746,25 zł
 • podatnik z dwójką dzieci – 6 895,50 zł
 • podatnik z trójką dzieci – 8 044,75 zł
 • małżeństwo bezdzietne – 9 194 zł
 • małżeństwo z jednym dzieckiem – 10 343,25 zł
 • małżeństwo z dwójką dzieci – 11 492,50 zł
 • małżeństwo z trójką dzieci – 12 641,75 zł

 

Pierwsza część pakietu – społeczna – wchodzi w życie od 1 lipca. Część druga jest na etapie konsultacji. Według zapowiedzi wiceministra rozwoju – Roberta Nowickiego, projekt ustawy zacznie obowiązywać od III kwartału 2020 r.

[/betterpay]