Jak przeprowadzić odbiór techniczny okien? – Strefa Nieruchomości

Karolina Malicka (Nr 8 str. 51)

JAK PRZEPROWADZIĆ ODBIÓR TECHNICZNY
okien?

Okna – każdy się zgodzi – są ważnym elementem wyposażenia każdego lokalu, dlatego warto się im przyjrzeć przy odbiorze mieszkania czy domu w stanie deweloperskim lub podczas odbioru prac na budowie

W pierwszej kolejności, zanim rozpoczniemy odbiór techniczny okien, należy sprawdzić aspekt formalny, czyli czy zostały zamontowane okna i szyby właściwej klasy oraz właściwego rodzaju (wg projektu lub zamówienia). Do tego potrzebna będzie karta techniczna lub inny dokument określający ich parametry i typ.

Na obiektach mieszkalnych najczęściej spotykamy okna 2- lub 3-szybowe (szyba zespolona składa się z dwóch lub więcej szyb, oddzielonych obwodowo elementem dystansowym, tzw. ramką). Deweloperzy coraz częściej wybierają model 3-szybowy, który znacznie polepsza komfort użytkowania mieszkania pod kątem termicznym. Ponadto każda z szyb zespolonych stanowi barierę dla fal akustycznych (przedostaje się mniej dźwięków z zewnątrz).

PRZEGLĄD TECHNICZNY – OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zanim zaczniemy, na wstępie należy zaznaczyć, iż okna do odbioru technicznego powinny być umyte (łącznie z ramami zewnętrznymi, wewnętrznymi i profilami w środku).

OCENA SZYB

Wszelkie rysy i wady na szybach powinno diagnozować się z odległości 2 metrów oraz najlepiej w pochmurny dzień (zgodnie z obowiązującymi normami). Oczywiście dopuszczalne jest, aby w pierwszej kolejności ocenić usterki na szybie z bliska i wykluczyć, czy wada nie jest po prostu zaciekiem lub zabrudzeniem. Odnosząc się krótko do normatywów szybowych, to jest ich co najmniej kilka i kupujący niestety zazwyczaj nie ma do nich pełnego dostępu. Warto zatem wpisać do protokołu odbioru wszystkie nieścisłości, które widzimy na szybach celem pozostawienia ostatecznej oceny osobom z firm montażowych, które przyjeżdżają
ze specjalnym transparentnym szablonem i klasyfikują rodzaj wady czy też rysy, zgodnie z normami. Jedną z często spotykanych wad szkła są występujące na szybie pęcherzyki powietrza, które powstają na niej jeszcze na etapie produkcji (pęcherzyk typu otwartego albo zamkniętego). Niemniej jednak to ich wielkość decyduje o tym, czy szyba zostanie wymieniona, czy będziemy musieli mieszkać z takim, mimo wszystko często widocznym elementem. Rysy powstają najczęściej w wyniku mycia okien tuż przed odbiorami. Wbrew pozorom, podczas procesu budowlanego powstaje ich stosunkowo mniej niż właśnie w trakcie czynności ich czyszczenia. Dlatego dobrą praktyką jest, aby ekipy sprzątające używały do czyszczenia sprzętu parowego oraz zachowały ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju ściągaczek wody, które bardzo rysują okna w momencie, gdy pod gumową uszczelkę dostanie się drobinka pozostałości z tynku. Ponadto, pomiędzy szybami bardzo często można znaleźć różnego rodzaju ciała obce (jest to termin oficjalny), ale żeby zobrazować to prostym językiem, to są to najczęściej różnego rodzaju włókna, „paprochy”, a nawet zabrudzenia wewnętrzne z odbitych palców na środkowej szybie, do których doszło jeszcze na etapie produkcji. Zakwalifikowane do usunięcia rysy bardzo często są polerowane. Jeśli są zbyt głębokie, to szyba powinna być wymieniona.

ELEMENTY ESTETYCZNE – WAŻNY DETAL

Ważne podczas przeglądu okien jest sprawdzanie profili okna od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony, a ta w przypadku profili PCV najczęściej oklejona jest powłoką imitującą drewno. Podczas wykonywania prac budowlanych mogą ulec uszkodzeniom lub zostają na nich trudno usuwalne zabrudzenia budowlane.
W przypadku zarysowania białych profili PCV wykonawcy są często wyposażeni w odpowiednią chemię naprawczą, czyli środek rozpuszczający, który bardzo ładnie wygładza rysy oraz trudno usuwalne zabrudzenia na ramach. W odniesieniu do odprysków okleiny okiennej, to w pierwszej kolejności dobrą metodą na usunięcie usterki jest wykonanie zaprawek specjalnymi woskami lub chemią, którą często dostarcza firma produkująca okna. Kolejnym ważnym elementem przy odbiorze okien jest ocena maskownic na zawiasy od strony wewnętrznej okna (dolne i górne) oraz zaślepek na otwory skroplin w dolnej zewnętrznej ramie. Można łatwo się domyślić, że takie elementy dla typowego kupującego nie są łatwo dostępne w sklepie budowlanym. W dalszej kolejności sprawdzamy klamki, które również często ulegają porysowaniu i ubiciu. Należy też skontrolować, czy nie wymagają regulacji, bo bardzo często skrzypią i ciężko się je otwiera.

RAMY I SKRZYDŁA – WAŻNY PUNKT KONTROLNY

W pierwszej kolejności należy otworzyć okno i posłuchać, czy zawiasy nie wydają niepożądanych dźwięków oraz czy okno uchyla się. W takim przypadku zalecana jest regulacja. Czynność tę należy również wykonać, jeśli odczuwamy charakterystyczne haczenie skrzydła okna o dolną cześć ramy podczas zamykania. Dodatkowo możemy przyjrzeć się pracy poszczególnych skrzydeł okiennych po otwarciu pod kątem około 90 stopni i zobaczyć, czy okno nie będzie się w pełni samoistnie zamykać. Przy założeniu, że nie ma przeciągu, skrzydło powinno zamknąć się samo do kąta ok. 45 stopni. Do ramy należy ponadto przyłożyć kontrolnie poziomice, aby sprawdzić, czy okno zostało odpowiednio zamontowane. Warto też przyjrzeć się wszelkim okuciom wewnętrznym oraz zawiasom od strony wewnętrznej. Bywają nieraz zdegradowane podczas wykonywanych prac budowlanych lub zniekształcone przy montażu, czasami brakuje jakiejś śrubki. Dobrze jest też zwrócić uwagę na uszczelki wokół ram i skrzydeł okiennych, czy nie opadają i nie są uszkodzone. Kolejnymi uszczelkami wartymi uwagi są uszczelki przyszybowe, które bywają pofalowane lub zassane do wnętrza ramy okiennej podczas montażu. Często bywa też tak, iż wszelkiego rodzaju zabrudzenia
i zapylenia wchodzą niestety pod uszczelkę i wygląda to bardzo nieestetycznie, a co gorsza, bez wyciągnięcia całego pakietu szybowego nie można takiego zapiaszczenia usunąć. Wszelkie niewłaściwe uszczelki trzeba definitywnie wymienić na nowe, nie należy godzić się na inne sposoby napraw.

NAJWAŻNIEJSZY ASPEKT – SZCZELNOŚĆ OKIEN
ORAZ BRAKI PIANY MONTAŻOWEJ W OSADZENIU

Jedyną właściwą metodą na sprawdzenie szczelności okien w zakresie regulacji uszczelek oraz właściwego osadzenia montażowego jest wykonanie badania termicznego kamerą termowizyjną wysokiej jakości, która ma wysoką rozdzielczość. Oceni szczelność również w okresach poza sezonem grzewczym. Na drugim zdjęciu w artykule został pokazany typowy przedmuch osadzenia (kolor niebieski) – wpływ zimnego powietrza znacznie obniża temperaturę lokalu, ograniczając przy tym komfort użytkowania oraz zawyżając mocno rachunki za ogrzewanie. Istotną informacją jest fakt, że nawet jeśli odbiór mieszkania przypada na miesiące letnie, to właściwe użycie sprzętu termowizyjnego oraz doświadczenie operatora i odpowiednie parametry pozwolą ocenić szczelność okien w dowolnej porze roku. Trzeba tylko wtedy wiedzieć, jak przygotować taki lokal do pomiarów.

Podobnie jest z uszczelkami wokół skrzydeł, wnika przez nie również chłodne powietrze. Niejednokrotnie samodzielnie nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy okna są szczelne. Dotyczy to również osób, które pracują w branży okiennej, dlatego warto po montażu wykonać badanie termiczne. Biorąc pod uwagę powyższy opis należy tu obalić pewien mit. „Plotka głosi”, że szczelność okna można sprawdzić kartką papieru, która włożona pomiędzy ramę a skrzydło okna rzekomo po wyciągnięciu wysunie się, co będzie oznaczać, iż okno jest nieszczelne. Jest to nieskuteczna forma sprawdzenia, tym bardziej, że takiej kartki nie da się włożyć pod gotowe już osadzenie okna. Jedyną właściwą metodą sprawdzenia szczelności okna jest wykonanie badania kamerą termowizyjną. Reasumując, do obioru technicznego okien należy się dobrze przygotować merytorycznie oraz zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt lub umówić pomoc specjalisty.