Jakie prognozy w zakresie stóp procentowych w 2019 r.? Artykuł Justyny Lendzińskiej

Stopy procentowe w Polsce od trzech i pół roku utrzymują się na rekordowo niskim poziomie – główna stawka oprocentowania wynosi niezmiennie 1,5%.

Dla potencjalnych kredytobiorców tendencja ta stanowiła sprzyjające środowisko do ich finansowania – stała, niska stawka oprocentowania oznaczała stabilne miesięczne raty zaciągniętego kredytu. Jednak Rada Polityki Pieniężnej zwiastuje prawdopodobny początek zmian – sygnalizuje, iż IV kwartał 2019 r. przyniesie podwyżki stóp procentowych. Z jakimi konsekwencjami będzie dane nam się zmierzyć?

Justyna Lendzińska (Nr 4 str. 64)

Jakie prognozy w zakresie stóp procentowych w 2019 r.?

Stopy procentowe w Polsce od trzech i pół roku utrzymują się na rekordowo niskim poziomie – główna stawka oprocentowania wynosi niezmiennie 1,5%. Dla potencjalnych kredytobiorców tendencja ta stanowiła sprzyjające środowisko do ich finansowania – stała, niska stawka oprocentowania oznaczała stabilne miesięczne raty zaciągniętego kredytu. Jednak Rada Polityki Pieniężnej zwiastuje prawdopodobny początek zmian – sygnalizuje, iż IV kwartał 2019 r. przyniesie podwyżki stóp procentowych. Z jakimi konsekwencjami będzie dane nam się zmierzyć?

CO MOŻE STAĆ SIĘ PRZYCZYNĄ WZROSTU STÓP PROCENTOWYCH?
Rada Polityki Pieniężnej nie spieszy się z podwyższeniem stóp procentowych, jednak sygnalizowane wzrosty cen artykułów żywnościowych oraz podwyżki cen prądu czy też gazu mają prawo doprowadzić do szybkiego wzrostu inflacji, co w konsekwencji przełoży się na podwyżkę stóp procentowych. Niestety, trzeba się liczyć z faktem, iż dany wzrost spowoduje podwyższenie oprocentowania kredytu, a tym samym będzie miał wpływ na wzrost raty kapitałowo-odsetkowej oraz całkowity koszt kredytu.

O ILE PRZYPUSZCZENIA OKAŻĄ SIĘ TRAFNE, O JAK WYSOKIEJ PODWYŻCE MOWA?
Opinii analityków na ten temat nie brakuje. Najbardziej realnym scenariuszem wydaje się podwyżka na poziomie 25 punków bazowych, czyli 0,25%, przypadająca na ostatni kwartał 2019 r.

CZY PODNIESIENIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH MOŻE WYWRZEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA WYSOKOŚĆ RAT KREDYTÓW HIPOTECZNYCH?
Kredyt hipoteczny obarczony jest ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie zmienne składa się ze stawki bazowej WIBOR (3M/6M, a niekiedy nawet 12M) oraz marży, która jest stała i stanowi wynagrodzenie banku za udzielony kredyt. Wysokość marży zależy m.in. od wysokości wniesionego wkładu własnego, poziomu LTV, wnioskowanej kwoty kredytu oraz okresu kredytowania. Wartość WIBOR-u jest natomiast pośrednio uzależniona od wysokości stóp procentowych i ulega wahaniom w czasie spłaty kredytu, dlatego też wzrost lub spadek danej stawki bazowej skutkuje zwiększeniem lub zmniejszeniem rat kredytu hipotecznego. WIBOR może zmieniać się codziennie. Na szczęście banki aktualizują wysokość raty na 3/6 lub 12 miesięcy. Zależy to od indywidualnego podejścia banku. Wszystkie kryteria i zasady obliczania wysokości raty obowiązkowo muszą zostać zapisane w umowie kredytowej. Pamiętajmy, że w przypadku długoterminowego kredytu hipotecznego poziom stóp procentowych wielokrotnie ulegnie zmianie, co spowoduje albo wzrost raty kapitałowo-odsetkowej, albo jej spadek w przypadku obniżenia stóp.

DO TEJ PORY OPROCENTOWANIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH BYŁO BARDZO ATRAKCYJNE. CZY JEST SZANSA, BY POZOSTAŁO KORZYSTNE?
W roku bieżącym WIBOR utrzymuje się średnio na poziomie 1,70–1,72 p.p., dokładając marżę banku na poziomie ok. 1,9 p.p. (w zależności od oferty banku), oprocentowanie kredytu klaruje się na poziomie ok. 3,60%. Zakładając, że korzystamy z kredytu w wysokości 220 000 zł na okres 300 miesięcy (25 lat), rata kapitałowo-odsetkowa oscyluje w granicach 1114,39 zł. Uwzględniając 10% wkładu własnego. Oczywiście oprocentowanie kredytu może być albo niższe, albo wyższe, wszystko jest uzależnione od potrzeb i sytuacji konsumenta. Przy założeniu, że wzrost stóp procentowych będzie na poziomie wspomnianym wyżej, różnica na ten moment nie będzie aż tak bardzo odczuwalna dla kredytobiorcy. Wzrost stóp procentowych wpływa także na pogorszenie liczenia zdolności kredytowej przez banki. Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku ofert kredytowych oraz uwzględniając ewentualne przyszłe zmiany, osobiście polecałabym podjęcie decyzji o finansowaniu właśnie teraz.

Justyna Ledzińska
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Justyną Lendzińską, ekspertem ds. produktów bankowych w POWER FINANCES:
www.powerfinances.pl

Każdy, kto skorzysta z oferty kredytu z POWER FINANCES,
otrzyma Grę Rentier® o wartości 800 zł za 1 zł.

Justyna Lendzińska (Nr 4 str. 64)