JUBILEUSZ PRZYSZŁOŚCI 10-lecie Stowarzyszenia MIESZKANICZNIK

Materiał partnera
Iwona Gałecka

Czy pamiętacie jeszcze jak wyglądał rynek nieruchomości 10 lat temu? Jak wielkie dawał i szanse, i zagrożenia? Przedsiębiorcy inwestujący w nieruchomości szukali kontaktów, relacji, sposobów na rozwój i miejsc dających perspektywy. Wielu skupiało się wówczas wokół bloga „fridomia.pl”. To właśnie tam, inwestorzy wymieniali się swoimi doświadczeniami, szukali rozwiązań, doradzali sobie wzajemnie.

Skala korzyści wypływająca z powstałych dzięki portalowi relacji, dały najbardziej aktywnym, powód do dyskusji o tym, jak w przyszłości wykorzystać ten naturalnie zrodzony potencjał? Dwunastu z nich, w październiku 2011 r. stworzyło podwaliny organizacji, która dziś zrzesza osoby (liczone w tys.) inwestujące na rynku nieruchomości, zarówno w kraju, jak za granicą.

Misja cywilizowania polskiego rynku najmu prywatnego na co dzień przyświeca naszym działaniom i je determinuje. Dbałość o bezpieczeństwo zarówno wynajmującego jak i najemcy, to najważniejszy wyróżnik organizacji. Kreujemy pomiędzy nimi takie relacje, które opierają się na jasnych zasadach i wysokim poziomie jakości świadczenia usług.

Drugim wyróżnikiem jest edukacja – nacisk na rozwój i innowacyjne rozwiązania. Na przestrzeni lat, rozbudowaliśmy projekt pod nazwą „Akademia Mieszkanicznika. Na początku skupialiśmy się głównie na szkoleniach stacjonarnych. Nadeszła jednak pandemia, która wielu organizacjom zahamowała możliwość działania. W Akademii wykorzystaliśmy ten czas na rozwój platformy VOD, która obecnie daje możliwości bardzo szerokiego dotarcia do tych, którzy potrzebują merytorycznych rozwiązań z zakresu prawa, finansów czy rozliczeń podatkowych bez wychodzenia z domu.

Eksperckie treści i merytorykę dostarczają Partnerzy Stowarzyszenia. Przy ich pomocy możemy wdrażać tematy innowacyjne i wychodzące poza ramy tradycyjnego obrotu nieruchomościami.

Wizja Stowarzyszenia, jako organizacji inspirującej, wspierającej, uwiarygadniającej i kształtującej rynek, określona przez założycieli dziesięć lat temu, nie traci na aktualności w obecnym czasie. Nie jesteśmy obojętni na dynamicznie zmieniające się warunki życia gospodarczego czy politycznego, w których musimy żyć i pracować. Ani Covid-19 ani wojna za wschodnią granicą nie podważyły wartości, które przyświecały założycielom Stowarzyszenia. Chronimy członków Stowarzyszenia podsuwając im narzędzia oraz wiedzę, aby mogli zabezpieczyć swoje interesy również w tych niepewnych i trudnych czasach.

Jutro zawsze nadejdzie, warto o nim pomyśleć już dziś.
I to jest jeden z powodów dla których śledzimy trendy na rynku nieruchomości, finansowym oraz nowych technologii. Niektóre rozwiązania, świetnie znane inwestorom, nadal nie mają zastosowania w obrocie nieruchomościami. To pokazuje jak złożony jest rynek, na którym działają nasi członkowie a dla nas, to sygnał do działania. Jedno panoramiczne spojrzenie na ruchy w gospodarce, prace naukowców i pojawiające się innowacyjne publikacje odkrywające maleńką część ukrytego jeszcze potencjału wystarcza czasami aby zobaczyć przełomowe szanse rozwoju rynku inwestycji w nieruchomości.
Na dziesięciolecie działalności, stawiamy więc na wyjątkowe wydarzenie, którego tematem będą właśnie nowe technologie. Cyfrowy świat przenika w końcu do świata nieruchomości. Temat pieniądza elektronicznego i tokenizacji jest jeszcze (póki co) absolutnie nowatorski. Niewiele osób zajmuje się tą tematyką, a większość nie do końca rozumie, jak pieniądz elektroniczny może być używany w świecie obrotu nieruchomościami.
W kolejnym 10-leciu czekają nas dynamiczne zmiany w sektorze finansowym – mówi Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE). Słowa prof. Polańskiego nas zainspirowały! Istnieje związek zinformatyzowanego sektora finansowego z rynkiem nieruchomości, dlatego Jubileuszową konferencję zatytułowaliśmy: Perspektywy rynku inwestowania i wynajmu nieruchomości w warunkach dynamicznego rozwoju technologii informatycznych.
14 maja, w warszawskim Hotelu Plaza, będziemy gościć wybitnych specjalistów w tej dziedzinie m.in. przywołanego już Prof. ALK dr hab. Przemysława Polańskiego. Jedynego w Polsce profesora łączącego dziedziny nauk prawnych i informatycznych, który wprowadzi nas do technologii blockchain – technologii przyszłości zarówno na rynku finansowym, jak i w obrocie nieruchomościami.
Z panelu dowiemy się, co to jest smartkontrakt, jaka jest idea tokenizacji inwestycji np. w nieruchomości. Poznamy podstawy prawne obrotu nieruchomościami na bazie technologii blockchain oraz dostaniemy odpowiedź na pytanie, dlaczego Prosta Spółka Akcyjna uznawana jest za narzędzie prawne tokenizacji. W podsumowaniu rozpatrzymy ryzyka prawne związane z blockchain.
Jacek Kubrak – przedsiębiorca, inwestor, propagator zdrowego rozsądku i myśli niezależnej, opowie nam o zmianie funkcji pieniądza w nadchodzącym dziesięcioleciu. Na co należy się przygotować? Przedstawi nowy paradygmat funkcji pieniądza – wprowadzenie pieniądza programowalnego. Opowie o walucie cyfrowej w transakcjach na rynku nieruchomości, która ma pojawić się już w tym 10-leciu. Czy jesteśmy na to gotowi? W jednej z prelekcji poruszy temat wykorzystania sztucznej inteligencja w ocenie i wycenie nieruchomości. Okazuje się, że już są technologie, które zmieniają obecną rzeczywistość, chociażby takie jak: Platforma internetowa umożliwiająca analizę nieruchomości pod kątem wszystkich definiujących ją aspektów.
Zaprosiliśmy także dwóch praktyków, ekspertów w dziedzinie tokenizacji nieruchomości w praktyce Karola Zielińskiego – przedsiębiorcę, od 20 lat związanego z branżą IT, właściciela platformy www.tokenicacja.com oraz Daniela Piesto – prawnika, przedsiębiorcę, wdrażającego innowacyjne rozwiązania biznesowe oparte na nowych technologiach informatycznych. Karol Zieliński wypowiadać się będzie w aspekcie informatycznym, Daniel Piesto w aspekcie prawnym i biznesowym. Podczas tej prelekcji dowiemy się, jak wygląda emisja tokenów na blockchainie, w jaki sposób przebiega programowanie smartkontraktów. Ponad to, jaka jest wymagana dokumentacja do emisji tokenów i jakie są ramy prawne w ich obrocie. Na konkretnych przykładach zobaczymy, w jaki sposób inwestować poprzez zakup tokenów – udziałów w nieruchomości. Mamy przekonanie, że sygnalizując nadchodzące zmiany i pochylając się nad nimi globalnie, jeszcze przed boomem, przygotujemy Mieszkaniczników do nadchodzących, ogromnych zmian. Zespół tak wybitnych prelegentów to gwarancja pozyskania unikatowej, sprawdzonej wiedzy, dotyczącej zastosowania nowych technologii informatycznych.

Rynek mieszkań i nieruchomości na wynajem w Polsce, szacowany jest na 660 tysięcy lokali i w najbliższych latach będzie rósł. Tymczasem pod wieloma względami nie osiągnął jeszcze standardów powszechnych w krajach Europy Zachodniej czy w USA. Wdrożenie nowych technologii może okazać się jednym z tych elementów, które widocznie zbliżą nas do Zachodu.