Mieszkanie na kredyt, czyli wysoki wkład to fakt czy mit? – Strefa Nieruchomości

Klaudia Matyjasik

Do sfinansowania nieruchomości kredytem hipotecznym potrzebujemy kapitału na zapłatę określonej części wartości domu, mieszkania czy działki. Ten kapitał określany jest jako wkład własny. Obecnie najczęstszym pytaniem, rodzącym się w głowie klientów po podjęciu decyzji o sfinansowaniu wymarzonego domu lub mieszkania kredytem hipotecznym, jest: czy naprawdę muszę mieć 20-30 proc. wkładu własnego? Podczas pandemii wokół wkładu własnego narosło wiele mitów, co zahamowało podjęcie finalnej decyzji przez niektórych kredytobiorców dotyczących sfinansowania nieruchomości kredytem hipotecznym.

A więc jak jest teraz?

NADAL ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄC 10% WKŁAD WŁASNY

Tak, to prawda – mity dotyczące braku możliwości finansowania nieruchomości z 10- proc. wkładem własnym to tylko mit. Zgodnie z wydaną przez KNF Rekomendacją S, wkład własny powinien wynosić minimum 20 proc. Dopuszczalne natomiast jest uzupełnienie brakującej części poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, tak więc obecnie klienci mają możliwość zrealizowania zakupu, posiadając jedynie 10 proc. wkładu własnego.

CZY WKŁAD WŁASNY TO TYLKO GOTÓWKA ?

Brak odłożonych kilkudziesięciu tysięcy złotych na wkład własny nie stanowi przeszkody, ponieważ są dodatkowe możliwości. Wkładem własnym może być choćby działka na której powstanie nieruchomość, materiały przeznaczone na budowę domy, zaliczka dla dewelopera (odpowiednio udokumentowana) jak również premie gwarancyjne z książeczki mieszkaniowej. Ponadto banki dopuszczają łączenie metody finansowania wkładu własnego – może nim być nieruchomość i gotówka.

JAK WYREMONTOWAĆ NIERUCHOMOŚĆ PRZY NISKIM WKŁADZIE WŁASNYM?

Analizując zakup nieruchomości przy niskim wkładzie własnym, pojawi się również kwestia posiadania środków na remont. Czy w takim razie nadal mnie stać? Jeżeli klient chce zakupić lokal mieszkalny i go wyremontować – ma możliwość sfinansowania przedsięwzięcia kredytem hipotecznym z dodatkowym finansowaniem. Wkład na własny cel remontowy może wynosić 0 proc.! Większość banków sumuje obie inwestycje, wyznaczając wspólną granicę kwoty przedsięwzięcia, co oznacza również jeden wspólny wkład własny. Natomiast wraz ze wzrostem posiadanego wkładu własnego banki obniżają marżę, co znacznie wpływa na obniżenie całkowitych kosztów kredytowych.

PORÓWNANIE OFERT KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z 10 PROC. WKŁADEM WŁASNYM

Koszt kredytu hipotecznego składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich są odsetki naliczane od pożyczonego kapitału. Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem wyznacza się jako sumę stopy referencyjnej (WIBOR 3 m-ce lub WIBOR 6 m-cy w zależności od banku) oraz stałej w całym okresie kredytowania marży. Poza oprocentowaniem na koszt całkowity kredytu wpływ mają czynniki takie jak: prowizja za udzielenie kredytu, opłaty za wycenę nieruchomości, ubezpieczenie pomostowe, płacone do dnia ustanowienia hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości oraz ubezpieczenia życia,
nieruchomości wymagane przez banki. Do podstawowej analizy ofert kredytów hipotecznych z najniższym możliwym 10 proc. wkładem własnym, najczęściej wybieranych przez klientów zakładamy:

  • KWOTA KREDYTU: 300 000,00 PLN
  • OKRES KREDYTOWANIA: 30 LAT
  • WKŁAD WŁASNY: 10 proc.
  • LTV: 90 proc.
  • OPROCENTOWANIE ZMIENNE
  • STANDARDOWE PAKIETY UBEZPIECZEŃ

W zależności od możliwości finansowych oraz oczekiwań dotyczących zobowiązania długoterminowego, jakim jest kredyt hipoteczny, warto skonsultować się z Ekspertem Finansowym i porównać kilka wariantów cenowych, aby wybrać dla siebie ten najkorzystniejszy.

NISKI WKŁAD WŁASNY, REKORDOWO NISKIE STOPY PROCENTOWE, INFLACJA I POLITYKA BANKÓW, CZYLI WZROST POPYTU NA KREDYTY HIPOTECZNE – CZERWIEC 2021

Od kwietnia 2020 roku odnotowano znaczny spadek liczby wniosków kredytowych, mieliśmy wówczas do czynienia z punktem kulminacyjnym lockdownu oraz narastającej niepewności co do przebiegu i skutków ekonomicznych pandemii. W gospodarstwach domowych powstała obawa co do bezpieczeństwa finansowego, która spowodowała zniechęcenie większości kredytobiorców do zaciągania wieloletnich zobowiązań. Obniżenie progu wkładu własnego przez banki, rekordowo niskie stopy procentowe, galopująca inflacja oraz liberalna polityka kredytowa banków spowodowała ogromny wzrost zainteresowania lokowaniem środków poprzez zakup nieruchomości oraz finansowaniem przedsięwzięcia kredytami hipotecznym w 2021 roku.
Analogicznie do kwietnia 2020 roku, czyli momentu kulminacyjnego pandemii – w kwietniu 2021 roku padł rekord kwot, o które wnioskowali klienci starający się o kredyt hipoteczny. Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe wyniósł +94,3 %. Oznacza to, że w kwietniu 2021 roku w przeliczeniu na dzień roboczy zarówno banki, jak i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej pytania o kredyty hipoteczne na kwotę wyższą o 94,3%, niż w kwietniu 2021.

Jak wygląda rynek kredytowy obecnie ?

W czerwcu 2021 roku padł kolejny nowy rekord kredytów hipotecznych, o które wnioskowali klienci. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podaje, że indeksy popytu na kredyty mieszkaniowe wyniósł +55,9%. Oznacza to, że w czerwcu 2021 roku w przeliczeniu na dzień roboczy zarówno banki, jak i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej pytania o kredyty hipoteczne na kwotę wyższą o 55,9% niż w czerwcu 2021. Tendencję wzrostową zaobserwować można również w wartościach wnioskowanych, w czerwcu 2021 roku średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła 326,72 tys. zł i jest wyższa o 17,9 proc. niż w czerwcu 2020 roku. Według głównego analityka BIK, prof. Waldemara Rogowskiego, wysoki popyt na kredyty hipoteczne oraz bardziej liberalna polityka kredytowa banków spowoduje, że w kolejnych miesiącach roku 2021 „należy oczekiwać wysokiego wzrostu akcji kredytowej w ujęciu wartościowym”.

Klaudia Matyjasik – Ekspert Finansowy Notus Finanse