Mieszkanie za remont – szansa na tanie lokum

1 marca w Krakowie ruszył program “Mieszkanie za remont“, który co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem również w innych gminach. Nic dziwnego – pozwala on na wynajęcie mieszkania na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Gdzie jest haczyk? Remont mieszkania należy przeprowadzić na własny koszt.

Zasady programu

W ramach programu “Mieszkanie za remont” poszczególne gminy oferują wynajem lokali mieszkalnych, które wymagają generalnej renowacji. Najemcy zobowiązują się do wykonania jej na własny koszt i bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów. W zamian otrzymują ulgi:
– brak czynszu podczas remontu,
– zwolnienie z kaucji mieszkaniowej,
– możliwość wykupu mieszkania po 5 latach na preferencyjnych warunkach.

Warunki uczestnictwa w programie “Mieszkanie za remont”

Program skierowany jest do osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na zakup mieszkania lub wynajem na wolnym rynku. Aby wziąć w nim udział, należy spełnić następujące warunki:
– nie można być właścicielem innego lokalu mieszkalnego,
– należy spełnić kryterium dochodowe (ustalone przez daną gminę),
– nie można zalegać z czynszem z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu.

Gdzie złożyć wniosek do programu

Wnioski o udział w programie “Mieszkanie za remont” składa się w Urzędzie Gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Szczegółowe informacje na temat programu, kryteriów uczestnictwa oraz dostępne mieszkania można znaleźć na stronach internetowych gmin.

Przykłady realizacji programu programu “Mieszkanie za remont”

W Krakowie nabór wniosków trwa od 1 do 29 marca 2024 roku. Do programu mogą przystąpić osoby, których średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi:
– 150–350 proc. najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego,
– 125–300 proc. najniższej emerytury dla gospodarstwa dwuosobowego,
– 100–250 proc. najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym.

fot.: Image by Freepik