Remontowe zgrzyty

Na rynku niestety aż roi się od nieuczciwych wykonawców, którzy wykorzystują dobrą koniunkturę i brak doświadczenia swoich klientów.

Dlatego podpowiadamy, w jaki sposób i gdzie szukać lojalnej i solidnej firmy, jakich błędów unikać i co powinno obudzić naszą czujność.

Podczas remontu musimy działać w sposób przemyślany. Powinniśmy dobrze zaplanować, jakie prace chcemy przeprowadzić oraz dowiedzieć się, jakie są rynkowe ceny za tego typu usługi. Po przeliczeniu wstępnych kosztów remontu trzeba ocenić własne możliwości finansowe. Kiedy oczekiwania są sprecyzowane, zakres prac wyznaczony, a budżet określony, można rozpocząć poszukiwania wykonawcy.

Marta Kubacka (Nr 2 str. 27)

Remontowe zgrzyty

Na rynku niestety aż roi się od nieuczciwych wykonawców, którzy wykorzystują dobrą koniunkturę i brak doświadczenia swoich klientów. Dlatego podpowiadamy, w jaki sposób i gdzie szukać lojalnej i solidnej firmy, jakich błędów unikać i co powinno obudzić naszą czujność.

Podczas remontu musimy działać w sposób przemyślany. Powinniśmy dobrze zaplanować, jakie prace chcemy przeprowadzić oraz dowiedzieć się, jakie są rynkowe ceny za tego typu usługi. Po przeliczeniu wstępnych kosztów remontu trzeba ocenić własne możliwości finansowe. Kiedy oczekiwania są sprecyzowane, zakres prac wyznaczony, a budżet określony, można rozpocząć poszukiwania wykonawcy.

SZUKAJ CIERPLIWIE I WNIKLIWIE

Najlepszym rozwiązaniem jest wybór firmy poleconej przez zaufaną osobę. Czasem musimy jednak sami przetrzeć szlaki na rynku budowlano-remontowym. Wówczas najlepiej przejrzeć oferty firm w lokalnych i ogólnopolskich portalach typu olx.pl czy oferia.pl. Można tam porównać wykonawców i poznać wstępne oferty cenowe. Warto również zapoznać się z ogłoszeniami w lokalnej prasie drukowanej czy na tablicach w marketach budowlanych. Gdzie nie warto szukać? – Nie warto korzystać z ofert wrzucanych do skrzynek pocztowych lub wywieszanych na słupach czy klatkach schodowych. Zazwyczaj takie oferty są kilkakrotnie droższe od wyszukanych samodzielnie – wyjaśnia Edyta Domińczak, Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Stargardzie.

SPRAWDŹ OPINIE
Opinie na forach są pomoce w podjęciu ostatecznej decyzji. Negatywne oceny powinny obudzić czujność. Komentarze, które nie są poparte żadnymi argumentami, należy czytać z przymrużeniem oka – mogą być napisane przez konkurencję. Dodatkowo status firmy można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Długów, biurach informacji: gospodarczej i kredytowej. Warto spotkać się z wybranymi wykonawcami w miejscu, gdzie będą realizowane prace. Ostatecznie warto porównać zaproponowane koszty w odniesieniu do oferowanego zakresu prac i dokonać wyboru.

PODPISZ UMOWĘ
Istotne jest, aby już na początku ustalić kwestie umowy, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, sposobu wykonania, rodzaju materiałów i sposobu ich zakupu, zakresu prac i świadczonych usług, warunków gwarancji i reklamacji. Rozmowa musi być konkretna, a jej szczegóły powinny zostać zapisane w umowie. – Umowa pisemna jest na wagę złota. Jest koniecznością, aby móc później dochodzić swoich praw i wyegzekwować od nierzetelnej firmy budowlanej reklamacje, zakończenie robót lub odszkodowanie – dodaje Edyta Domińczak.

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ
Niektóre sytuacje i zachowania powinny obudzić naszą czujność. – Prawie codziennie kontaktują się ze mną konsumenci, skarżąc firmy remontowo-budowlane – relacjonuje Powiatowy Rzecznik Konsumenta. Najczęstszym błędem popełnianym przez klienta jest brak zawartej umowy, wstępnego kosztorysu i harmonogramu prac wraz z terminem odbioru poszczególnych etapów. Sugerowanie się niższą ceną w praktyce może wiązać się z dodatkowymi kosztami i potrzebą wyłonienia nowego wykonawcy. Nie można nabierać się również na podejrzanie szybki termin realizacji zlecenia, który może skrywać niedoświadczoną firmę. Nie warto bezkrytycznie wierzyć w słowa, że „się nie da” – często oznacza to tak naprawdę, że „się nie chce”. Naciągaczy przyciąga głównie brak ogólnego rozeznania klienta w kosztach prac remontowych.

ROZLICZAJ SIĘ ETAPAMI
Wykonawca powinien przedstawić harmonogram wraz z kosztorysem i projekt remontu, najlepiej z wizualizacją 3D. Po zakończeniu każdego etapu wykonawca powinien rozliczyć się za pomocą protokołu i przedstawić faktury, czasem nawet zdjęcia. Wszystkie szczegóły dotyczące sposobu i terminów płatności powinny być wcześniej ustalone w umowie. Przed wykonaniem usługi nie powinno się przekazywać zaliczki lub zadatku. Pieniądze mogą zostać przekazane jedynie na zakup materiałów, z których wykonawca musi się rozliczyć. Przepływy gotówki powinno się dokumentować potwierdzeniami typu „kasa przyjęła” i „kasa wydała”. Przy dużych inwestycjach nie można zapominać o dodatkowych kosztach, np. wynajmu kontenera, z którego ekipa remontowa będzie mogła korzystać.

Edyta Domińczak – Rzecznik Konsumenta

PADŁEŚ OFIARĄ NIEUCZCIWEJ FIRMY BUDOWLANEJ?
Konsument ma prawo dochodzić roszczeń w ciągu dwóch lat od zakończenia prac. Gdy dochodzi roszczeń z tytułu rękojmi czy gwarancji, powinien wystosować do wykonawcy zgłoszenie reklamacyjne wraz z opisem okoliczności i dostarczyć je za pokwitowaniem lub wysłać listem poleconym. Przedsiębiorca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli odpowiedź nie zadowala klienta, możne skonsultować się z rzeczoznawcą lub zasięgnąć porady prawnej w biurze Rzecznika Konsumentów. Firma musi wykonać naprawy bezpłatnie, chyba że usterki powstały z przyczyn zawinionych przez klienta. W sytuacji, kiedy zostanie oszukany, musi zawiadomić prokuraturę oraz policję. Może skorzystać z nowej metody pozasądowego rozwiązywania sporów. Procedura jest szybsza, zazwyczaj bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem powszechnym. Dochodzenie roszczeń w sądzie cywilnym jest ostatecznością.

Marta Kubacka (Nr 2 str. 27)