Rząd zdecydował o wakacjach kredytowych na 2024 rok

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt przedłużenia do końca roku tzw. wakacji kredytowych. Nowe rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego na okres dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, a dla kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale. Dodatkowo, zwiększone zostanie wsparcie dla kredytobiorców.

Zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe, jeżeli jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł, a minimalny stosunek raty kredytu mieszkaniowego do dochodu wynosi 30 proc. Dochód gospodarstwa domowego będzie liczony jako średnia za poprzednie trzy miesiące. Ten warunek nie musi być spełniony, jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Premier podczas konferencji prasowej wyjaśnił:
– Zeszliśmy z 35 proc. do 30 proc., aby objąć wakacjami większą grupę ludzi. Nie będzie ograniczeń w przypadku rodzin z trójką i więcej dzieci.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Rząd przyjął także projekt ustawy o zmianach w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK), który umożliwia czasowy brak spłaty rat kredytu. Pomoc ta będzie dostępna dla kredytobiorców, których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Wskaźnik ten wynosi obecnie 50 proc.

Nowe przepisy przewidują podniesienie wartości maksymalnego wsparcia z 2 tys. zł do 3 tys. zł oraz wydłużenie okresu pomocy z 36 miesięcy do 40 miesięcy. Ponadto, okres zwrotu wsparcia zostanie wydłużony do 200 rat zamiast 144. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia wynosić będzie 120 tys. zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 maja 2024 roku i zmieniać będą dwie ustawy: o wsparciu kredytobiorców oraz o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Koszt dla banków

Związek Banków Polskich szacuje koszt przedłużenia wakacji kredytowych na 3,7 mld zł. “Szacujemy koszt dla banków na poziomie 3,7 mld zł przy partycypacji na poziomie poprzednich wakacji kredytowych. Jeśli partycypacja byłaby na poziomie 100 proc., to koszt wyniósłby 5,5 mld zł. Szacujemy, że z programu wakacji kredytowych uprawniona będzie połowa kredytów (licząc według ich wartości)” – powiedziała PAP Biznes Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich.

fot.: pexels.com, Jakub Zerdzicki