Szanse i wyzwania dla miast w 2023 r. XVI edycja Smart City Forum już w maju!

31 maja i 1 czerwca 2023 r. w The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection odbędzie się XVI Smart City Forum. Wydarzenie dwa razy do roku gromadzi włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz prezesów i kadrę zarządzającą firm działających w obszarze smart city, którzy spotykają się, aby podsumować aktualne strategie, działania i trendy w funkcjonowaniu i rozwoju inteligentnych miast.

 

Rozpoczęcie najbliżej edycji Smart City Forum stanowić będzie Szczyt Włodarzy Miast – debata poświęcona najważniejszym wyzwaniom stojącym przed miastami w 2023 r. Prelegenci porozmawiają m.in. o sytuacji gospodarczej z perspektywy samorządów, ekonomii współdzielenia oraz przeciwdziałaniach zadłużeniu i nierówności regionalnej. Ważnym tematem będzie także współpraca w kontekście realizacji koncepcji smart city. Eksperci poruszą zagadnienia związane z modelami współpracy z biznesem stosowane w inteligentnych miastach, budowanie strategii smart city, współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych oraz o pozanormatywnym pozyskiwaniu środków dla samorządów.

 

Przedmiotem kolejnej debaty będzie Open Data, będąca paliwem do rozwoju nowoczesnych miast. Omówione zostaną takie tematy jak m.in. analiza danych miejskich, tworzenia nowych usług i aplikacji na bazie danych, zastosowanie AI w mieście oraz edukacja w zakresie zagrożeń i samoświadomość samorządów. Podczas debaty Eko miasto i smart środowisko pojawią się zagadnienia dotyczące trendów technologicznych dla green cities, potencjału otwartych danych i ich zastosowania w eko mieście, finansowania zielonej transformacji oraz smart buildingu, w tym reurbanizacja architektury i termomodernizacja.

 

Dzień drugi wyłoni tematy związane z transformacją energetyczną miast smart. Eksperci pochylą się m.in. nad kwestią efektów ekonomicznych i energetycznych kryzysu energetycznego, optymalizacji układów pomiarowych, neutralności klimatycznej miast do 2050 r. w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, strategii oszczędności na przyszłość i przyspieszenia budowy OZE. Nie zabraknie komentarza na temat monitoringu i analityki wody w mieście oraz zarządzania gospodarką wodną.

 

Następnie akcent zostanie przeniesiony na małe miasta i gminy. Prelegenci przeanalizują tematy z zakresu Smart City 4.0, adaptacji smart rozwiązań i generowania oszczędności w mniejszych gminach, model otwartych innowacji, inwestycje w rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz inteligentne rolnictwo. Rozważone zostaną również zagadnienia związane z przyszłością transportu – ekologiczne formy transportu, digital twin i IoT w transporcie, wyzwania związane z inwestycjami w infrastrukturę ładowania pojazdów, wykorzystanie wodoru w transporcie, smart parking i mobilne płatności. Zwieńczeniem wydarzenia będzie debata Cyfrowy obywatel – człowiek w mieście, podczas której omówione zostaną kwestie dotyczące bezpieczeństwa płatności dla seniorów i dzieci, budżetów partycypacyjnych, roli Urban-labów i inkubatorów przedsiębiorczości miejskiej oraz opieki zdrowotnej i senioralnej.

 

W gronie prelegentów Smart City Forum wystąpią m.in.:

 • Jacek Sutryk, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej, Prezydent Miasta Wrocławia
 • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina
 • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
 • Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu
 • Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydentka Miasta Zabrza
 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydentka Miasta Świdnicy
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydentka Miasta Gdyni
 • Jerzy Muzyk, Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Małgorzata Ciechomska, Marketing & Sales Director of IoT and Smart Cities, Orange
 • Levente Tóth, Założyciel & CEO, Urbaniqe
 • Mariusz Kołkowski, Dyrektor ds. Rozwoju biznesu ITS, Sprint
 • Dominik Machalica, Sales BI Department Manager, BPX
 • Tomasz Turczynowicz, CEO, Smart Factor
 • Joanna Erdman, Prezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Bartosz Marciniak, Członek Zarządu, Smarte
 • Robert Solnica, Head of Sales Department Market Holding & Power Industry, T-Mobile Polska

 

 

Smart City Forum tworzy przestrzeń do wymiany opinii i doświadczeń między przedstawicielami samorządów, biznesu i środowisk akademickich. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką miast inteligentnych w Polsce i na świecie.

 

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menedżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.