Tym razem to Łódź będzie gospodarzem kolejnej już edycji Property Walk.

13 października to data kolejnej już edycji Property Walk, popularnego wydarzenia, od kilku lat z sukcesem organizowanego przez stowarzyszenie kobiet w nieruchomościach – WIREP. 

Tegoroczne spotkanie członkiń i gościń WIREP odbędzie się pod hasłem Łódź Wpływa. W programie zaplanowano zwiedzanie zrewitalizowanego kompleksu fabrycznego z XIX wieku: ŁÓDŹ.WORK,, prezentację laureata MIPIM Awards 2020 – Monopolis (Virako) oraz spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Łódź.

Z przyjemnością informujemy, że Strefa Nieruchomości® objęła to wydarzenie patronatem medialnym!

Miejsca odwiedzane w łódzkim Property Walk są niezmiernie interesującym przykładem udanych rewitalizacji podupadłych, pofabrycznych terenów i włączania ich w żywą tkankę miejską. Kluczowym zagadnieniem wydarzenia będą dalsze inwestycje tego typu, plany Urzędu i prywatnych Inwestorów, a także odpowiedzi na pytania co i w jaki sposób robić aby przywrócić do świetności i oddać w użytkowanie takie miejsca nie tylko biznesowi, ale przede wszystkim mieszkańcom miasta.

Ponadto, wydarzenia typu Property Walk zawsze umożliwiają szerokie forum możliwości biznesowych, szansę na wymianę poglądów oraz nawiązywanie bezpośrednich biznesowych kontaktów.

Women in Real Estate in Poland to ogólnokrajowa organizacja kobiet zawodowo związanych z sektorem nieruchomości i budownictwa. 

Stowarzyszenie WIREP jest platformą, która wspomaga kobiety z branży nieruchomości w ich pracy, dając możliwość wymiany doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności i kontaktów biznesowych. 

Na co dzień Członkinie stowarzyszenia zajmują się m.in. zarządzaniem inwestycjami, zarządzaniem aktywami, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, architekturą, inżynierią oraz doradztwem w zakresie finansów oraz prawa. Reprezentują zarówno duże, jak i małe firmy; są w różnym wieku, mają zróżnicowane doświadczenie zawodowe i piastują różne funkcje – mimo to łączy je bardzo wiele.

Tak duże zróżnicowanie zapewnia szerokie forum możliwości biznesowych, wymiany poglądów oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów. Stowarzyszenie definiuje i upowszechnia wartości wyznawane przez nowoczesne, przedsiębiorcze kobiety. Istotę działań stanowi skuteczność, etyka, odpowiedzialność, wsparcie i współdziałanie oraz sprawczość. 

Wypełniając cele statutowe WIREP tworzy i wprowadza w życie roczne plany  szkoleniowe i edukacyjne, których tematy inspirowane są zjawiskami ważnymi dla branży nieruchomości. Organizuje cykliczne spotkania, podczas których członkinie i sympatyczki w przyjaznej atmosferze nawiązują zawodowe i  osobiste kontakty. Panie biorą udział w wydarzeniach branżowych, edukacyjnych spotkaniach eksperckich, śniadaniach networingowych oraz aktywnie wspierają różnorodne inicjatywy społeczne.