Zdalne zarządzanie wynajmem długoterminowym

dla każdego z dobrym intuicyjnym programem lub aplikacją internetową.

Czy w rozliczaniu i zarządzaniu wynajmem nieruchomości potrzebne jest wsparcie specjalistycznych programów czy bardziej internetowych aplikacji? Na pewno aplikacje mobilne są bardzo ważne, kiedy mamy do czynienia z wieloma najemcami oraz wynajmowane nieruchomości posiadają różne przeznaczenie. Coraz częściej właściciel lub firma zarządzająca ma sporo trudności, aby wszystkie informacje i dane były dostępne w jednym miejscu dla wszystkich stron umowy.

Rozliczanie najemców na pokoje czy rozliczanie najmu całych mieszkań i budynków komercyjnych w jednej aplikacji mobilnej daje spore możliwości oszczędzania zasobów i czasu. Kontrola procesów zawierania umów najmu, przekazywania lokali, dokumentów księgowych czy rozliczania najemców może odbywać się w sposób zdalny i bezpieczny. Jak dobrze i szybko zarządzać swoim wynajmem długoterminowym poprzez automatyzowanie wielu procesów? Wystarczy mieć sprawdzony program lub korzystać z aplikacji internetowej: iNajem.pl – systemu online do rozliczania i zarządzania pokojami, mieszkaniami i lokalami usługowymi.

Dla kogo?

System obsługi wynajmu powinien być funkcjonalny i kompleksowy w obsłudze, gdyż żaden wynajem nieruchomości nie jest taki sam. Są różni użytkownicy, którzy posiadają jedno lub dwa mieszkania, a są i tacy, którzy posiadają dom na pokoje i lokal komercyjny a zwłaszcza jest coraz więcej profesjonalnych firm, które muszą panować nad setkami nieruchomości i jeszcze większą ilością najemców. Do tego dochodzą różne scenariusze rozliczeń z najemcami, różni wynajmujący z indywidualnym opodatkowaniem przychodów z wynajmowanych nieruchomości. Występują przecież różne wzory umów najmu, różne inne ważne dokumenty niezbędne w tej branży. Portal iNajem.pl jest zaprojektowany przez praktyków w taki sposób aby pomagać automatyzować wiele procesów
w zależności od indywidualnych wymagań. iNajem.pl może być nieocenionym wsparciem w codziennej pracy każdego zarządcy. Zapewniające liczne funkcjonalności oprogramowanie umożliwia automatyzację i kontrolę kluczowych czynności, wchodzących w zakres obowiązków profesjonalnych zarządców lub pośredników nieruchomości, którzy chcą dywersyfikować swoje dotychczasowe usługi pośrednictwa.

Łatwe zawieranie umów najmu, sporządzanie protokołów przekazania i automatyczne rozrachunki z najemcami.
Połączone konta użytkowników: Wynajmującego i Najemcy (konto bezpłatne) dają możliwość tradycyjnego lub zdalnego zawierania umów najmu, aneksów czy protokołów zdawczo-odbiorczych. Po wprowadzeniu do systemu danej nieruchomości i jej indywidualnych cech, i parametrów wynajmu wraz z aktualnym cennikiem dostawców mediów, i opłat eksploatacyjnych – system daje możliwość rozliczania najemców na różne sposoby (wg faktycznego zużycia, prognozowanego zużycia, zaliczkowo i na podstawie refaktury). Lokator automatycznie lub półautomatycznie otrzymuje dokumenty rozliczeniowe za czynsze, opłaty stałe i zmienne. Innowacyjny sposób płatności bez dodatkowych obciążeń dla obu stron umowy daje możliwość automatycznego księgowania zapłat. Użytkownik ma wgląd w przepływy pieniężne w czasie rzeczywistym. Wszystko może odbywać się bez potrzeby importowania wyciągów bankowych choć taka możliwość również istnieje dla tradycyjnego sposobu tworzenia rozrachunków.

Czynsz bazowy a może efektywny? Łatwy sposób do zastosowania bonusu w rozliczeniach z najemcami.
Czynsz bazowy to podstawowa stawka za wynajem lokalu naliczana w systemie miesięcznym a czynsz efektywny jest pomniejszony o wartość warunkowego rabatu. To jest kolejna innowacją w iNajem.pl pomagająca dyscyplinować a raczej motywować najemców jak zapewnia prezes zarządu Marcin Rybiński. Jest możliwość ustawienia w systemie m.in. czynszu bazowego i czynszu pomniejszonego – efektywnego. Wszystko automatycznie wygeneruje się na umowie najmu
z możliwością dalszej indywidualnej edycji treści warunków umowy. Nie tylko odsetki za opóźnienie ale właśnie ten bonus jest najlepszym czynnikiem motywującym do terminowych płatności. iNajem.pl automatycznie naliczy czynsz efektywny, pod warunkiem, że najemca za poprzedni miesiąc zapłacił terminowo. Jeżeli jeszcze ustalimy w umowie najmu dodatkowy rabat kwotowy za wykonanie płatności online szybkim przelewem wtedy najemca ma jeszcze silniejszą motywację aby zapłaty dokonywać w ten sposób. Zaoszczędzi to sporo czasu każdej osobie, która musi wprowadzać wyciągi bankowe i dokonywać ręcznego rozrachunku. System wszystko wykona w pełni automatycznie bez potrzeby ręcznego rozliczania płatności. System sprawdzi jaki czynsz należy zastosować w kolejnym miesiącu po dokonaniu automatycznych rozrachunków.

Bezpieczeństwo danych i możliwość wyliczenia podatków (PIT i VAT)
Pracując z portalem iNajem.pl, użytkownik może nie martwić się o bezpieczeństwo gromadzonych danych i o ich ewentualną utratę. Dodatkowo aplikacja daje możliwość wyliczenia zobowiązań podatkowych w zależności od aktualnej formy opodatkowania przychodów podatnika (ryczałt, zasady ogólne, KPiR i rejestr VAT). To wygodne rozwiązanie dające wgląd w dane 24 h na dobę i ułatwiające komunikacje obu stron umowy najmu. Szczególnie jest to ważne w firmach zarządzających nieruchomościami. Firma iNajem.pl PSA może wdrożyć kompletnie indywidualne rozwiązanie dla szczególnie wymagających klientów. To nowe rozwiązanie na rynku lecz już docenione przez użytkowników, które można przetestować korzystając z 30-dniowej darmowej wersji próbnej lub zapoznać się
z wersją demo.